Escultura romana

L’escultura romana comprén l’obra escultòrica que es va desenvolupar a tota l’àrea d’influència de l’Imperi Romà, amb el focus central a Roma; això succeí entre el segle VI aC i el segle V. Originàriament derivà de l’escultura grega (https://ravatxol.wordpress.com/2010/08/02/lescultura-grega/), principalment a través de l’herència de l’escultura etrusca i, posteriorment, ja d’una manera directa durant el període hel·lenístic, per contacte amb les colònies de la Magna Grècia i de la pròpia Grècia.

La tradició grega va ser una referència constant al llarg de la història de Roma, però contradient una creença antiga i força estesa que afirma que els romans van ser més imitadors que creadors, actualment es reconeix que també van contribuir d’una manera original a aquesta tradició. Aquesta afirmació és especialment rellevant en l’art del retrat, gènere en el que van aconseguir un gran prestigi; i també, en l’àmbit de l’escultura decorativa, obra present en els grans monuments públics, i en la que van desenvolupar un estil narratiu de molta força i d’un caràcter típicament romà.

Després de la consolidació de l’Imperi Romà altres influències estrangeres, sobre tot orientals, van determinar una progressiva separació del cànon grec, transformació dirigida a una simplificació formal de tendència més abstracta que serviria per establir les bases de l’art bizantí, paleocristià i medieval. Aquest procés, tanmateix, es va intercalar amb diversos períodes de recuperació del classicisme.

Característiques generals de l’escultura a Roma

 1. Es conserven principalment estàtues de marbre i de pedra. No obstant això, existien també escultures de fusta, guix, terracota, bronze, or, plata i ivori.
 2. En les escultures, generalment, es pintaven el cabell, barba, llavis, celles, pestanyes, iris dels ulls i també, el vestit.
 3. La plàstica romana va tenir la seua expressió més característica en dos camps: el relleu històric i el retrat.
 4. Al marge d’algunes excepcions, la majoria de les escultures romanes de divinitats i herois són còpies de prototips grecs. Existeixen còpies o variants d’originals de quasi totes les èpoques de l’art grec, des de l’arcaïca tardana fins a l’hel·lenisme.
 5. En les ciutats de l’Imperi Romà s’alçaven gran quantitat d’estàtues. En les places i edificis públics proliferaven les escultures; d’aquesta manera el poble podia contemplar diàriament les representacions de divinitats, herois, emperadors i homes il·lustres. El paper de l’escultura en l’àmbit públic no es limitava solament a ser l’expressió d’un sentit purament estètic, sinó que ha d’interpretar-se com un testimoniatge de l’ordre polític i social sobre el qual s’assentava l’Imperi Romà, amb una clara funció de propaganda política.
 6. En el vast conjunt d’una ciutat algunes construccions públiques mostraven una decoració escultòrica més profusa que unes altres. Era el cas dels temples o dels edificis destinats a l’oci, com és el cas de teatres, biblioteques i termes. El Fòrum, com centre administratiu i comercial d’una ciutat, era el lloc més apropiat per a la col·locació d’escultures.
 7. L’escultura romana emfatitza els esdeveniments històrics i les personalitats públiques, reforçant així el seu sentit propagandístic. Es caracteritza per un gran realisme, en el qual té un lloc privilegiat el retrat.

Retrat

La contribució escultòrica romana més característica es produeix en l’àmbit del retrat, una contribució que es basa en la tradició iniciada pels grecs i que a Roma es va desenvolupar més ràpidament que en altres àmbits. Aquest desenvolupament va ser la causa que l’escultura romana es dividís en dos grans blocs, cadascun amb diferents patrons d’evolució: el del retrat per un costat, i els altres camps escultòrics per l’altra. El retrat va ser molt ben valorat ja a l’època de la República i, amb el pas del temps, va anar oscil·lant cíclicament entre una tendència més classicista i idealitzant, i una altra amarada d’un gran realisme, que derivava en part de l’expressivitat típica de l’art hel·lenista.

Les formes més freqüents utilitzades en els retrats van ser el bust i el cap, i les figures dempeus van ser menys comuns, encara que se’n feien. Aquest fet s’explica, primer per raons econòmiques, ja que era molt més barat un bust que una estàtua completa, però també pel convenciment que permetia una millor identificació individual de la figura representada. Per als romans era el cap, i no el cos ni els vestits o accessoris, el centre d’interès d’un retrat.

El retrat es té per una de les manifestacions més originals de l’art romà i tradicionalment es considerava creació romana encara que les arrels estan en:

 • la tradició de l’últim hel·lenisme on es dóna un avanç en la individualizació dels retrats.
 • una segona arrel la trobem en els retrats funeraris etruscs (segles VII i VI a. de C.)
 • una tercera font seria un costum típicament romà anomenada imagines maiorum, costum de la classe patrícia de fer màscares de cera dels seus difunts, per a conservar-les en les seues cases i dur-les en les cerimònies religioses funeràries, aquestes màscares es realitzaven en bronze o altres materials.

Característiques generals

 1. A diferència de la idealització pròpia del retrat grec el retrat romà es caracteritza pel seu realisme. El realisme duu a l’escultor a ressaltar els trets individuals –generalment sense ometre els defectes- per mitjà d’una curosa observació dels models.
 2. Si bé l’herència de l’època de l’últim hel·lenisme és notòria, el retrat etrusc, un dels exemples més notori del qual  és el retrat titulat “L’orador”, i el propi sentit objectiu, realista i positivista del romà –representat en les imatges maiorum o màscares de cera dels difunts que es guardaven en l’atri de la casa, en record dels avantpassats- proporcionen al retrat romà un caràcter original.
 3. Al llarg del temps hi ha una clara evolució en el retrat i es van practicar les formes més variades: retrats de cos sencer, sedents, eqüestres, bustos només fins al coll o bustos que inclouen el pit i els muscles Després de la mort d’August apareix un nou tipus de retrat que es representa a l’emperador seminu, i coronat de llorer. La barba es generalitza a partir de Adrià.
 4. Són nombrosíssims els retrats de tot tipus conservats dels emperadors i els seus familiars, caracteritzant-se per l’evolució des del realisme republicà a les formes més idealitzades d’origen hel·lenístic de l’Imperi i, des d’aquestes s’aguditzen les tendències esquemàtiques i faltes de mobilitat en les obres dels segles II a IV.
 5. Són menys nombrosos els retrats femenins. Entre ells destaca el de Lívia,dona d’August.
 6. Els materials més utilitzats en el retrat van ser el bronze i el marbre i l’estàtues eren apolícromes, excepte en un primer moment que els ulls s’acolorien, pràctica que es va abandonar per a ser tallats.

Desenvolupament Històric. Etapes:

En el seu desenvolupament històric, el retrat romà va travessar les següents etapes:

 1. Durant l’etapa republicana (Segle III aC a I aC), l’interés se centrava en el cap, sobretot en la cara, prescindint del cos. Són retrats de gran realisme, reproduint arrugues i expressions severes. D’aquest període són els retrats de Ciceró (http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/117565/56738/Marcus-Tullius-Cicero), el de Pompeu (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pompey1.jpg) i el de Juli Cèsar (http://en.wikipedia.org/wiki/File:CaesarTusculum.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Giulio-cesare-enhanced_1-800×1450.jpg)  així com el suposat cap de Luci Juni Brut (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Capitoline_Brutus_Musei_Capitolini_MC1183.jpg) del segle IV aC fundador de la República i que destaca a més que pel seu realisme, pel seu intent d’aconseguir un retrat psicològic. Destaca com model de retrat funerari republicà el Grup Barberini (http://aprendersociales.blogspot.com/2007/10/el-togado-barberini.html http://contenidos.educarex.es/mci/2004/44/@rt.com/Arte_romano/Barberini.htm) estàtua de marbre de 1’65 m. d’altura, de finals del segle I a. de C. Està a Roma, en el Museu del Capitoli. Representa a un home de grandària natural que porta dos caps-bust en les mans: una la posa sobre una columna i l’altra la manté en el braç esquerre en actitud tibant. La columna està decorada amb temàtica vegetal i la seua altura arriba a mitjan cos de la figura; aquesta vesteix amb mantell d’abundants plecs, que s’arrepleguen a l’altura de la cintura. En el bust de la mà esquerra s’aprecia el naixement dels plecs del vestit; la figura es recolza en un peu i flexiona l’altre en una actitud bastant relaxada. El grup es va realitzar partint d’un bloc cilíndric possiblement, però predomina malgrat tot la visió frontal. Els rostres són autèntics retrats: el de la figura central dur i de pòmuls sortints i el dels bustos amb expressió més suau. El personatge principal duu túnica subjecta amb una fíbula i coberta per una toga, símbol del patriciat i que indica el seu accés a la magistratura. El retrat amb les imatges dels avantpassats és l’expressió del ius imaginum, reservat a la nobilitas (als patricis). En el S. I. a. de C., el patriciat va recobrar les seues prerrogatives i el retrat amb l’abillament patrici era símbol d’importància social, política i de pertinença a un grup privilegiat.
 2. En l’etapa d’August i dels seus successors de la dinastia Júlia-Clàudia (27 a. C. al 68 d. C.) s’imposa la moda grega –sobretot per a les classes altes- amb un realisme distint al de l’etapa republicana i apareix així certa idealització que no impedeix arreplegar els trets facials distintius, arribant-se fins i tot a la representació divinitzada dels emperadors. Destaquen diversos retrats de l’Emperador com l’August de Prima Porta (http://ca.wikipedia.org/wiki/August_de_Prima_Porta) que representa a l’emperador Octavi Cèsar August vestit de cònsol cum imperi (amb el poder), en actitud d’arengar a les legions. És còpia de marbre, de l’original que era de bronze. Es diu que guarda un cert paral·lelisme amb el Dorífor de Policlet, sobretot en el gest. A diferència d’aquell el cap representa els trets individuals d’August, però embellits. La seua expressió és continguda. Està representat amb la indumentària pròpia de l’emperador: la cuirassa, que està decorada amb relleus que representen les conquestes de la Gàl·lia i Hispania. En l’original duia el calçat propi d’un cap de l’exèrcit, i en la còpia duu els peus nus; pel que se suposa que podria ser pòstuma, ja que romandre descalç era una prerrogativa dels mortals deïficats. El dofí i el Cupido que estan damunt d’ell actuen de suport i fan referència a l’origen diví de la família Júlia. En aquesta estàtua d’August, descendent de déus i pacificador del món queda creat el tipus de retrat d’emperador romà. Es troba en el Museu del Vaticà i la seua cronologia és de l’any 10 a. C. al 10 d. C. També tenim altres escultures d’August com a Pontífex Màxim (http://en.wikipedia.org/wiki/Via_Labicana_Augustus), com a pretor (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Caesar_augustus.jpg), etc.
 3. En l’etapa de la dinastia Flàvia (del 69 al 96), en contra de la correcció acadèmica i cortesana imperant en el període anterior, es torna a la sinceritat del retrat de l’època republicana amb el bust ampliat fins al pit. Es perd la frontalidad, aconseguint donar una expressió natural i despreocupada. En aquest moment el retrat va adquirir un caràcter monumental i efectista; a aquesta etapa pertanyen els retrats de Vespasià (http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/626856/72297/Bust-of-Vespasian-found-at-Ostia-in-the-Museo-Nazionale http://www.utexas.edu/courses/romanciv/Romancivimages16/vespasian.jpg), Titus (http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Titus.jpg http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Head_Titus_Glyptothek_Munich_338.jpg) i Domicià (http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Domitian_as_Augustus_cropped.jpg http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Domitian_Vaison-la-Romaine_edit.png).
 4. En l’etapa de Adrià (emperador del 117 to 138), renaix la idealització grega amb tres innovacions: l’aparició de la barba, la incisió de les pupil·les i l’iris–que donen expressivitat als retrats-i la prolongació del bust fins a més a baix dels pectorals. D’aquesta època són diversos retrats de l’Emperador Adrià (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hadrian_Greek_BM_Sc1381.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bust_Hadrian_Musei_Capitolini_MC817.jpg) i alguns de Antinoo (idealitzats fins al sublim http://en.wikipedia.org/wiki/Antinoos), jove heroi que va donar la seua vida pel seu senyor Adrià.
 5. El retrat arriba a un pur barroquisme amb els Antonins http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Antoninos.png (96 a 192): la barba i la cabellera s’arrissen i entrecreuen desmesuradament; augmenta l’interés pels efectes del clarobscur, aconseguits per l’ús del trepant. Fins al S. II, els retrats es policromaven, accentuant-se més encara els contrastos. D’aquesta època són els retrats de Antoní Pius (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Antoninus_Pius_BM_Sc1463.jpg), el retrat ecuestre de Marc Aureli situat en la plaça del Capitoli de Roma (http://es.wikipedia.org/wiki/Estatua_ecuestre_de_Marco_Aurelio) i Còmode (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Commodus_Musei_Capitolini_MC1120.jpg).
 6. Durant el S.III (època dels Severs), comença la decadència del retrat. Són interessants els dels emperadors Caracal·la (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Caracalla.jpg) i Septimi Sever (http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Septimius_Severus_busto-Musei_Capitolini.jpg).
 7. La influència oriental i l’interés pels elements geomètrics fan que els retrats adquirisquen un aspecte progressivament més estilitzat i abstracte. Amb Constantí (306-337) aquesta tendència arriba al seu punt més àlgid, acompanyada amb una sensació de monumentalitat que recorda el classicisme de l’època d’August. L’estil desenvolupat sota el seu regnat seria un precursor directe de l’art bizantí i representa el final de l’edat d’or de l’escultura romana. http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Musei_Capitolini-testa_bronzea_di_Costantino-antmoose.jpg http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rome-Capitole-StatueConstantin.jpg

Relleu històric

Es tracta del gènere que millor representa l’afany de glòria i immortalitat del poble romà. El vell costum de commemorar els triomfs del guerrer i el desig d’eternitzar-los en pedra, arriba amb el relleu a la seua màxima expressió. Es tracta, doncs, d’un gènere al servei de la propaganda. Manifesta, a més, l’estima dels romans per la història, que va ser conreada per nombrosos autors. El relleu narratiu estarà present en nombroses construccions, subordinat a elles, i sempre amb caràcter ornamental i propagandístic. Arcs de triomf, columnes commemoratives, sarcòfags, altars públics, etc. seran el millor suport per a aquest gènere.

En el plantejament general romà s’aprecia la petjada grega, l’origen hel·lenístic. Però el romà es caracteritza per la utilització d’efectes pictòrics com la perspectiva, per a crear efectes de profunditat; en açò s’allunya dels fons plans del relleu grec. Els personatges col·locats en diferents plans i la introducció d’elements paisatgístics doten al relleu romà de profunditat, podent afirmar-se que respon a una concepció pictòrica. La seua influència serà enorme en el relleu renaixentista. Encara que el relleu ja s’utilitzava durant l’època republicana, va ser en l’època imperial quan arribe al seu màxim desenvolupament, vinculat a la construcció de monuments commemoratius.

Exemples:

L’Altar d’Ahenobarbus, considerada una obra precursora del majestuós art imperial d’August. Va ser creada com una ofrena de Cneu Domici Aenobarb com a celebració pel final de la campanya militar a Bríndisi, i va ser instal·lat davant del temple de Neptú, que s’havia acabat de construir. L’altar va ser decorat amb diversos frisos, alguns amb escenes mitològiques més o menys convencionals comunes dins la tradició grega. En un dels frisos s’observa una escena de culte que representa un sacerdot preparant un sacrifici; als seus costats, es troben els soldats i d’altres assistents, figures que ja mostren una evident transformació temàtica des de l’estil clàssic tradicional cap al tema narratiu típicament romà. És una crònica de la vida quotidiana i, al mateix temps, mostra l’èxit del model polític imperant. http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Relief_from_the_altar_of_Domitius_Ahenobarbus_in_the_Louvre

Els relleus de l’ARA PACIS D’AUGUST. Obra realitzada per a commemorar la pacificació dels províncies de Gàl·lia i Hispània portada a terme per l’emperador August. En els frisos laterals és representa la processó de la família imperial i altres personalitats (magistrats, senadors, sacerdots, etc.), que desfilen silenciosament, imbuïts d’una severa gravetat. La perspectiva permet representar de forma jerarquitzada a aquests personatges; en un primer plànol els principals, en plànols inferiors els secundaris. Les figures, encara que una mica idealitzades, estan individualitzades, podent-se distingir a Tiberi, August i a la seua esposa Lívia. El nou gust pel marbre, les formes del relleu i els detalls de la vestimenta, defineixen el classicisme propi d’aquests primers temps de l’imperi. http://ca.wikipedia.org/wiki/Ara_Pacis

Els relleus de l’ARC DE TITUS (s. I), a Roma. Són la millor expressió del caràcter narratiu i propagandístic d’aquest gènere escultòric. Representa l’entrada de les tropes romanes en la ciutat de Jerusalen (Palestina) portant el canelobre dels set braços. Tècnicament cal destacar la utilització de diferents plànols de forma escalonada, creant l’efecte d’aire interposat. El realisme i la il·lusió espacial són les notes característiques d’aquesta obra. http://www.kalipedia.com/religion-cultura/tema/religiones-libro/fotos-relieve-arco-tito.html?x1=20070718klpprcryc_409.Ies&x=20070718klpprcryc_280.Kes

L’obra mestra és la COLUMNA TRAJANA (s. II), a Roma. Representa la perfecta integració del relleu en una columna. Es tracta d’un relleu continu desenvolupat de forma helicoïdal, que representa les campanyes de l’emperador Trajà contra els dacis. La il·lusió d’espai queda sacrificada en aquesta ocasió per l’interés narratiu. L’Horror Vacui fa que tota la superfície estiga esculpida. L’obra constitueix una crònica gràfica, un reportatge. El tractament plàstic presenta un inusitat impressionisme, la composició i la representació respon al tipus popular i realista, allunyada de l’idealisme hel·lènic. L’obra posseeix un caràcter cinematogràfic: representació temporal dins de la representació espacial. http://ca.wikipedia.org/wiki/Columna_de_Traj%C3%A0

La Columna de Marc Aureli. http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_de_Marco_Aurelio

A partir del s. I es generalitza la inhumació com a forma de soterrament, pel que els SARCÒFAGS començaran a utilitzar-se per als soterrament entre els personatges importants. El relleu jugarà ací el mateix paper ornamental i memorístic. AL principi eren simples medallons gravats i després composicions contínues llaurades en la superfície frontal del sarcòfag, dividint el fris mitjançant columnes en diversos nínxols. Són composicions planes. Es representaven temes mítics relacionats amb la vida d’ultratomba o escenes associades a la vida del difunt. Exemple d’aquesta tipologia és el SARCÒFAG LUDOVISI, que representa la batalla entre soldats romans i dacis, de l’any 260. http://en.wikipedia.org/wiki/Grande_Ludovisi_sarcophagus

Els relleus de l’ARC DE CONSTANTÍ (s. IV), a Roma. La decadència de l’escultura durant l’època baix imperial també es manifesta en aquest gènere. La utilització de relleus extrets d’obres anteriors no pot ocultar la pobresa i l’esgotament estètic: monotonia compositiva, personatges juxtaposats, acusada isocefàlia, pobre modelatge i plecs durs. Aquests trets són la manifestació d’una clara tendència a la conceptualització que es consolidarà en l’època bizantina. http://ca.wikipedia.org/wiki/Arc_de_Constant%C3%AD

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: