Arquitectura Romana

Les principals característiques de l’arquitectura romana són:

Principals diferències entre l’Arquitectura Romana i la Grega

Les principals diferències entre l’arquitectura romana i l’arquitectura grega són:

  • La romana és una arquitectura més ornamentada.
  • Hi ha novetat dels temes decoratius.
  • Major perfecció dels monuments.
  • Els edificis tenen un gran utilitarisme.
  • L’arquitectura és fonamentalment civil i militar, enfront de l’arquitectura bàsicament religiosa de Grècia.
  • És tracta d’una arquitectura més dinàmica enfront de la grega, més estàtica.
  • L’arc, la volta i la cúpula són més utilitzats enfront de la llinda de Grècia.

A pesar d’estes diferències, hi ha moltes semblances amb l’art grec ja que Roma va assimilar nombrosos elements artístics i arquitectònics dels països que incorporava al seu imperi. També va ser freqüent emprar artistes nascuts i formats en altres territoris, sent els principals originaris de Grècia.

TEMPLES

El temple romà es va conformar la base de la tradició de dos móns: l’etrusc (http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_etrusco) i el grec (https://ravatxol.wordpress.com/2010/07/13/arquitectura-grega/). Estaven atesos per sacerdots adscrits que administraven el temple i tot que fa als ritus amb els seus déus. En l’Imperi Romà va existir una gran relació entre el món religiós i el polític, de manera que el Summe Pontífex serà el propi emperador.
El temple romà s’aixeca sobre un podi i per accedir a la cel·la existia un escalinata a la part davantera.

La cel·la es desenvolupava en sentit longitudinal i podia ser única o triple.
En els temples s’utilitzaven especialment els ordres compost i corinti, en un esquema pseudoperípter (http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudoper%C3%ADptero). Els frontons solien ser llisos amb inscripcions en la part davantera de l’entaulament.
Progressivament es va anar imposant la volta per a cobrir l’interior de la cel·la. També hi va haver temples circulars, generalment dedicats a Vesta. En etapes tardanes es van construir temples d’estructura més complicada, com temples dobles, de planta poligonal, etc.

Exemples:

Itàlia:

Temple de la Fortuna Viril o de Portunus (Roma) http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Portunus

Temple de Vesta (Roma) http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Vesta

Templo de Venus i Roma (Roma) http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Venus_y_Roma

Temple d’Hèrcules Víctor (Roma) http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_H%C3%A9rcules_V%C3%ADctor

Temple de Saturn (Roma) http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Saturno

Temple d’Antoní i Faustina (Roma) http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Antonino_y_Faustina

Panteó d’Agripa (Roma) http://ca.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%B3_de_Roma

Temple de Miverva (Assís) http://www.sacred-destinations.com/italy/assisi-temple-minerva.htm

Temple de Venus (Tívoli) http://www.tibursuperbum.it/es/monumenti/villaadriana/TempioVenere.htm

Temple de Vesta (Tívoli) http://www.historiadelarte.us/roma/los-primeros-templos-de-roma.html

França:

Maison Carrée (Nimes) http://ca.wikipedia.org/wiki/Maison_Carr%C3%A9e

Temple d’August i Lívia (Vienne) http://es.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Is%C3%A8re)

Croàcia:

Temple d’August (Pula) http://ca.wikipedia.org/wiki/Temple_d%27August_de_Pula

Portugal:

Temple de Diana (Èvora) http://www.sacred-destinations.com/portugal/evora-roman-temple

Espanya:

Temple de Diana (Mèrida) http://www.spanisharts.com/arquitectura/imagenes/roma/merida_diana.html

Temple romà (Vic) http://ca.wikipedia.org/wiki/Temple_rom%C3%A0_de_Vic

Tunísia:

Temple Capitolí (Dougga) http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Capitolio_de_Dougga.JPG

Temples Capitolins (Sbeitla) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sbeitla_05.jpg

URBANISME I OBRES PÚBLIQUES

Les ciutats fundades per Roma, van adoptar sempre que el terreny ho va permetre, un traçat en quadrícula al voltant de les dues vies principals -cardus i decumanus- que es creuaven perpendicularment; allí on es creuaven es col·locava el centre de la vida urbana, lloc en el qual es construïen els edificis públics i temples, i on es congregaven els mercaders. Aquesta part de la ciutat era denominada el Fòrum (http://ca.wikipedia.org/wiki/F%C3%B2rum). Esta tipologia deriva dels campaments romans, que tenen la mateixa estructura.

Els carrers estaven empedrats, amb voreres i passos de vianants.

Les cases podien ser cases unifamiliars de gent important com veiem al vídeo

o cases de pisos per a gent pobra anomenades ínsula

http://ca.wikipedia.org/wiki/Insulae

Basíliques

Eren edificis destinats, segons els casos, a sales de reunió, tractats comercials i tribunals de justícia. Constaven de planta rectangular i tres naus longitudinals separades per columnes. La nau central era el doble que les laterals. El mur del fons tenia forma semicircular (posterior absis cristià). La nau central estava més elevada que les laterals, la qual cosa permetia la col·locació de finestres que il·luminaven l’interior. La seua estructura és la base de la basílica paleocristiana posterior.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica

Exemples:

Basílica de Majenci (Roma) http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Majencio

Basílica Emília (Roma) http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_Emilia

Obres hidràuliques

El sanejament de les poblacions estava garantit per una xarxa de clavegueram i desguassos (http://ca.wikipedia.org/wiki/Cloaca_Maxima) que conduïen lluny les aigües residuals.

Per a abastir d’aigua a les ciutats van realitzar pantans i aqüeductes. Aquest solien dur l’aigua potable de prou lluny. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aqueduct-de-nimes.svg

http://ca.wikipedia.org/wiki/Aq%C3%BCeducte

Exemples:

Pont du Gard (França) http://ca.wikipedia.org/wiki/Pont_del_Gard

Aqüeductes de Roma http://ca.wikipedia.org/wiki/Aq%C3%BCeductes_de_Roma http://es.wikipedia.org/wiki/Anio_Novus

Aqüeducte de Valent (Estambul) http://ca.wikipedia.org/wiki/Aq%C3%BCeducte_de_Valent

Aqüeducte de Segòvia http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto_de_Segovia

Aqüeducte dels Miracles (Mèrida) http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto_de_los_Milagros

Aqüeducte de Sevilla http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1os_de_Carmona

Aqüeducte de les Ferreres o Pont del Diable (Tarragona) http://ca.wikipedia.org/wiki/Pont_del_Diable_(Tarragona)

Quan l’aigua arribava a la ciutat, aquesta es distribuïa amb canalitzacions en diferents fonts.

Molt importants a les ciutats eren les Termes, balnearis que complien una funció higiènica i que facilitaven a les classes acomodades el bany per pur plaer. Constaven de 4 estades: apoditherium o lloc per a despullar-se, caldarium, tepidarium i frigidarium, respectivament sales d’aigua calenta, temperada i freda.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Termes_romanes

Exemples:

Roma

Termes de Caracal·la http://ca.wikipedia.org/wiki/Termes_de_Caracal%C2%B7la

Termes de Dioclecià http://ca.wikipedia.org/wiki/Termes_de_Diocleci%C3%A0

Termes de Titus http://ca.wikipedia.org/wiki/Termes_de_Titus

Termes de Trajà http://ca.wikipedia.org/wiki/Termes_de_Traj%C3%A0

Termes d’Agripa http://ca.wikipedia.org/wiki/Termes_d%27Agripa

Espanya

Termes de Saragossa http://es.wikipedia.org/wiki/Termas_romanas_de_Caesaraugusta

Termes de Clunia Sulpicia http://es.wikipedia.org/wiki/Termas_romanas_de_Clunia_Sulpicia

Termes de Cartagena http://es.wikipedia.org/wiki/Termas_romanas_de_Cartagena

Termes de Caldes de Malavella http://ca.wikipedia.org/wiki/Caldes_de_Malavella

Edificis d’oci i espectacles

Els teatres romans deriven dels grecs, dels quals es diferencien perquè la graderia (Cavea) es disposa en forma semicircular i no de ferradura. La Orchestra era semicircular i plana en la seua part baixa, per a ús del cor, enfront de la qual es disposava el prosceni (on els actors i actrius esperaven el seu torn) i l’Escena o escenari, tancada per darrere i molt decorada. En l’exterior, els teatres presentaven dos o més pisos d’arcades de diversos ordres.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Teatre_rom%C3%A0

DIFERENCIAS-ENTRE-EL-TEATRO-GRIEGO-Y-ROMANO

Exemples:

Itàlia

Teatre de Marcel (Roma) http://ca.wikipedia.org/wiki/Teatre_de_Marcel

Teatre d’Òstia http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%92stia

Teatre de Fièsole http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Florenz-Fiesole_Theater.jpg

Teatre de Pompeia http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Pompeje_teatr_wielki.JPG

Teatre de Verona http://www.bed-breakfast-italy.com/alojamiento/teatro-romano.htm

Teatre de Spoleto http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Spoletoteatroromano.JPG

Algèria

Teatre de Djemila http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/GM_Djemila_Roman_Theatre01.jpg

Teatre de Guelma http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/GM_Guelma_Theatre_romain04.jpg

Teatre de Timgad http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Timgad_Theatre.jpg

Teatre de Khamissa http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/GM_Khamissa_Roman_Theatre00.jpg

Bulgària

Teatre de Plovdiv http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/RomanTheaterPlovdiv.jpg

Espanya

Teatre de Baelo Claudia http://www.historiacocina.com/paises/articulos/baelo/index.htm

Teatre de Bílbilis http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlbilis

Teatre de Cadis http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_romano_de_C%C3%A1diz

Teatre de Saragossa http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_romano_de_Caesaraugusta

Teatre de Cartagena http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_romano_de_Cartagena

Teatre de Clunia Sulpicia http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_romano_de_Clunia_Sulpicia

Teatre de Mèrida http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_romano_de_M%C3%A9rida

Teatre d’Itàlica http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_romano_de_It%C3%A1lica

Teatre de Màlaga http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Romano_de_M%C3%A1laga

Teatre de Sagunt http://www.spanisharts.com/arquitectura/imagenes/roma/sagunto_teatro.html http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_romano_de_Sagunto

Teatre de Segòbriga http://es.wikipedia.org/wiki/Seg%C3%B3briga

Teatre de Tarragona http://ca.wikipedia.org/wiki/Teatre_rom%C3%A0_de_Tarragona

França

Teatre d’Arlés http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_antiguo_%28Arl%C3%A9s%29

Teatre d’Autun http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Th%C3%A9%C3%A2tre_romain_Autun.JPG

Teatre de Lyon http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Lyon_Theatre_Romain_20060826.jpg

Teatre d’Orange http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_romano_de_Orange

Teatre de Vienne http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/vienne2/spip.php?article609

Israel

Teatre de Caesarea Marítima http://en.wikipedia.org/wiki/File:MCB-caesaria-amphitheatre.jpg

Jordània

Teatre d’Amman http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Amman_Roman_theatre.jpg

Teatre de Jerash http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jerash_BW_16.JPG

Teatre de Petra http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Petra-Theater.jpg

Líbia

Teatre de Leptis Magna http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Leptis_Magna_Theatre.jpg

Teatre de Sabratha http://es.wikipedia.org/wiki/Sabratha

Síria

Teatre de Bosra http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Sy_bosra_divadlo_hlediste.jpg

Teatre de Palmira http://www.homsonline.com/EN/Citeis/slides/Palmyra_TheTheatre1.htm

Suïssa

Teatre d’Augusta Raurica http://es.wikipedia.org/wiki/Augusta_Raurica

Turquia

Teatre d’Aspendos http://es.wikipedia.org/wiki/Aspendos

Teatre de Side http://ca.wikipedia.org/wiki/Teatre_rom%C3%A0_de_Side

La necessitat de tancar tot un espai per a la celebració d’espectacles sagnants va donar lloc a l’Amfiteatre, d’estructura el·líptica i cavea contínua.

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/amphithe.htm

http://ca.wikipedia.org/wiki/Gladiador

Exemples:

Alemanya

Amfiteatre de Trèveris http://es.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro_de_Tr%C3%A9veris

Croàcia

Amfiteatre de Pula http://ca.wikipedia.org/wiki/Amfiteatre_de_Pula

Espanya

Amfiteatre de Mèrida http://es.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro_de_M%C3%A9rida

Amfiteatre d’Itàlica http://es.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro_de_It%C3%A1lica

Amfiteatre de Tarragona http://es.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro_de_Tarraco

Amfiteatre de Segòbriga http://es.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro_de_Seg%C3%B3briga

França

Amfiteatre d’Arlés http://es.wikipedia.org/wiki/Arenas_de_Arl%C3%A9s

Amfiteatre de Fréjus http://fr.wikipedia.org/wiki/Amphith%C3%A9%C3%A2tre_de_Fr%C3%A9jus

Amfiteatre de Grand http://fr.wikipedia.org/wiki/Amphith%C3%A9%C3%A2tre_de_Grand

Amfiteatre de Nimes http://ca.wikipedia.org/wiki/Amfiteatre_de_Nimes

Amfiteatre de Saintes http://fr.wikipedia.org/wiki/Amphith%C3%A9%C3%A2tre_de_Saintes

Itàlia

Amfiteatre de Càpua http://es.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro_de_Capua

Amfiteatre de Pompeia http://www.turismoenfotos.com/items/italia/pompeya/790_anfiteatro-de-pompeya/

Amfiteatre de Pozzuoli http://it.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro_Flavio_%28Pozzuoli%29

Colosseum (Roma) http://ca.wikipedia.org/wiki/Colosseu

Amfiteatre de Verona http://it.wikipedia.org/wiki/Arena_di_Verona

Líbia

Amfiteatre de Leptis Magna http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Circus_Leptis_Magna_Libya.JPG

Tunísia

Amfiteatre d’El Djem http://ca.wikipedia.org/wiki/Amfiteatre_d%27El_Djem

Els Circs, per a carreres de carros, tenien forma allargada i es tancaven en un extrem en semicercle, presentant en l’altre les entrades i les cavallerises on es guardaven els cavalls participants. En el centre estava l’espina, espècie de mur de poca altura que servia per a senyalitzar el camí als carros.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Circ_rom%C3%A0

Exemples:

Itàlia

Circ Màxim (Roma) http://ca.wikipedia.org/wiki/Circ_M%C3%A0xim

Circ de Majenci (Roma) http://en.wikipedia.org/wiki/Circus_of_Maxentius

Espanya

Circ de Mèrida http://es.wikipedia.org/wiki/Circo_romano_de_M%C3%A9rida

Circ de Tarragona http://ca.wikipedia.org/wiki/Circ_rom%C3%A0_de_Tarragona

Israel

Circ de Caesarea Maritima http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Caesarea_Palaestina.jpg

Jordània

Circ de Jerash http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hippodrome-Jerash.JPG

Líban

Circ de Tir http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Al-Bass_Arch_Site_Hippodrome.JPG

Monuments commemoratius

Per a la commemoració de les grans victòries i conquestes, el poble romà va utilitzar Arcs de Triomf (que imitaven als de la Grècia hel·lenística) i Columnes Commemoratives (invenció seua). L’Arc de Triomf té forma de porta de ciutat, aïllada de la muralla; venien a ser un tros de mur dedicat al guanyador perquè aquest passara per baix triomfalment. Solien tenir una o tres obertures amb volta (obertures-carrers); en l’àtic es disposava la inscripció commemorativa, i a la part alta de tot es col·locava l’estàtua o carro triomfal d’aquell a qui se li dedicava l’arc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_de_triunfo

Exemples d’Arc de Triomf:

Algèria

Arc de Trajà (Timgad) http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Porte_timgad.jpg

Arc de Caracal·la (Djémila) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Djemila%2C_Algeria.jpg

Croàcia

Arc de Sergi (Pula) http://en.wikipedia.org/wiki/Arch_of_the_Sergii

Espanya

Arc de Medinaceli http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arco_de_Medinaceli_(cara_norte).jpg

Arc de Cabanes (Castelló) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arco_romano_de_Cabanes.jpg

Arc de Barà (Tarragona) http://ca.wikipedia.org/wiki/Arc_de_Ber%C3%A0

França

Arc d’Orange http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_de_triunfo_de_Orange

Porta de Mart (Reims) http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_de_Mars

Arc de Glanum (Saint-Rémy-de-Provence) http://fr.wikipedia.org/wiki/Glanum

Arc de Germànic (Saintes) http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_Germanicus

Itàlia

Arc de Trajà (Ancona) http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Arch_of_Traiano-Ancona.jpg

Arc d’August (Aosta) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arco_Augusto_Aosta.jpg

Arc de Trajà (Benevento) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Benevento-Arch_of_Trajan_from_North.jpg

Arc d’August (Fano) http://ca.wikipedia.org/wiki/Fano

Arc d’August (Rímini) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rimini_arco_d_augusto.jpg

Arc de Constantí (Roma) http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_de_Constantino

Arc de Galié (Roma) http://en.wikipedia.org/wiki/Arch_of_Gallienus

Arc de Janus (Roma) http://en.wikipedia.org/wiki/Arch_of_Janus

Arc de Septimi Sever (Roma) http://ca.wikipedia.org/wiki/Arc_de_Septimi_Sever

Arc de Titus (Roma) http://ca.wikipedia.org/wiki/Arc_de_Titus

Arc d’August (Susa) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arco_di_Augusto-Susa.jpg

Arc dei Gavi (Verona) http://en.wikipedia.org/wiki/Arco_dei_Gavi

Jordània

Arc d’Adrià (Jerash) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hadrian_Arc_Pan-2.jpg

Líban

Arc de Tir http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tyre_Triumphal_Arch.jpg

Líbia

Arc de Septimi Sever (Leptis Magna) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leptis_Magna_Arch_of_Septimus_Severus.jpg

Arc de Marc Aureli (Trípoli) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Marcus_Aurelius_Arch_Tripoli_Libya.jpg

Marroc

Arc de Volubilis http://en.wikipedia.org/wiki/File:Triumphal_Arch_in_Volubilis.jpg

Síria

Arc de Septimi Sever (Latakia) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arch_latakia1.jpg

Arc de Septimi Sever (Palmira) http://en.wikipedia.org/wiki/File:PalmyraMonumentalArch.jpg

Tunísia

Arc d’Alexandre Sever (Dougga) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dougga_10.jpg

Arc Triomfal de la Tetratquia (Sbleita) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sbeitla_10.jpg

Turquia

Porta d’Adrià (Antalya) http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_de_Adriano

Exemples de Columnes Commemoratives:

Columna de Trajà (Roma) http://ca.wikipedia.org/wiki/Columna_de_Traj%C3%A0

Columna de Marc Aureli (Roma) http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_de_Marco_Aurelio

Vies de Comunicació

Qüestió vital per a Roma eren les comunicacions entre les ciutats; les tropes necessitaven desplaçar-se ràpidament d’unes zones a les altres en cas de perill. Les vies romanes eren els tentacles que, partint de Roma, asseguraven el domini de les províncies. Diverses capes de fonamentació asseguraven l’assentament de les lloses de pedra que constituïen el paviment; de forma espaiada, es col·locaven uns pals de pedra -els mil·liaris- que indicaven en milles romanes la distància des de Roma a altra ciutat important. El traçat d’aquestes vies -calçades- exigia freqüentment la construcció de ponts i viaductes que manifestaven la mateixa fermesa constructiva que les carreteres.

http://es.wikipedia.org/wiki/Calzada_romana

http://es.wikipedia.org/wiki/Miliario

http://roble.pntic.mec.es/~mbedmar/iesao/historia/construc.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Maqueta_construccion_puente.jpg

Exemples de ponts:

Espanya

Pont d’Alcàntara http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Alc%C3%A1ntara

Pont D’Alconétar http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Alcon%C3%A9tar

Pont de Pollença (Mallorca) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pont_Rom%C3%A0_07a.jpg

Pont de Còrdova http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_romano_de_C%C3%B3rdoba

Pont de Mèrida http://en.wikipedia.org/wiki/Puente_Romano_(M%C3%A9rida)

França

Pont de Sommières http://en.wikipedia.org/wiki/File:WierPontRoman.JPG

Pont de Saint-Thibéry http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Bridge_(Saint-Thib%C3%A9ry)

Pont de Vaison-la-Romaine http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Bridge_(Vaison-la-Romaine)

Pont Flavien http://en.wikipedia.org/wiki/Pont_Flavien

Pont Julien http://en.wikipedia.org/wiki/Pont_Julien

Pont de Mane http://en.wikipedia.org/wiki/Pont_sur_la_Laye

Itàlia

Pont de Sant Martí (Aosta) http://en.wikipedia.org/wiki/Pont-Saint-Martin_(bridge)

Pont Aeli (Roma) http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Sant%27Angelo

Pont Emili (Roma) http://en.wikipedia.org/wiki/Pons_Aemilius

Pont de Cesti (Roma) http://en.wikipedia.org/wiki/Pons_Cestius

Pont de Fabrici (Roma) http://en.wikipedia.org/wiki/Pons_Fabricius

Pont Neronià (Roma) http://en.wikipedia.org/wiki/Pons_Neronianus

Pont de Tiberi (Rímini) http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Tiberio

Pont de Cecco http://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_di_Cecco

Pont Molino (Pàdua) http://en.wikipedia.org/wiki/Ponte_Molino_(Padua)

Pont de Verona http://en.wikipedia.org/wiki/Ponte_Pietra_(Verona)

Portugal

Pont de Chaves http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_romano_de_Aquae_Flaviae

Pont de Segura http://en.wikipedia.org/wiki/File:PuenteromanoriveraTrebejana.JPG

Síria

Pont sobre l’Afrin http://en.wikipedia.org/wiki/File:Afrin,Huri.jpg

Turquia

Pont sobre l’Eurymedon (Aspendos) http://en.wikipedia.org/wiki/Eurymedon_Bridge_(Aspendos)

Pont sobre l’Eurymedon (Selge) http://en.wikipedia.org/wiki/Eurymedon_Bridge_(Selge)

Pont de Penkalas http://en.wikipedia.org/wiki/Penkalas_Bridge

Pont de Cendere http://en.wikipedia.org/wiki/Severan_Bridge

Pont d’Adana http://en.wikipedia.org/wiki/Stone_Bridge_(Adana)

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: