Característiques de l’Art Romà

Les primeres manifestacions de l’art romà naixen sota l’influx de l’art etrusc* (http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_etrusco), de seguida contagiat de l’art grec, que van conèixer en les colònies de la Magna Grècia del sud d’Itàlia, que Roma va conquistar en el procés d’unificació territorial de la península, durant els segles IV i III a. C. La influència grega s’acreix quan, en el segle II a. C., Roma ocupa Macedònia i Grècia.

Fins a cert punt pot pensar-se que l’art de Roma és una imitació i ampliació de l’art grec, i per descomptat de l’art etrusc, però l’esperit que va animar als artistes romans és totalment diferent d’aquells. La Roma conquistadora i urbanista va tractar d’unir al sentit estètic grec, el caràcter utilitari i funcional que les seues obres requerien.

L’art a Roma es va posar al servei de noves necessitats. Açò explica el naixement de noves manifestacions i també l’aparició d’un art amb gran centralizació i unitarisme, no només a Roma sinó també en la resta de l’Imperi.

Posteriorment l’art romà va repercutir enormement en les cultures occidentals, sent la base cultural d’Occident fins als nostres dies.

L’art romà es pot dividir de forma similar a la història de l’Imperi en tres períodes:

  • Període de la República: s. VI aC (cap al 510 aC) – 27 a. de C.
  • Període d’August: l’època clàssica: 27 a. de C. – 14 d. de C.
  • Període imperial: dividit al seu torn en:
    • De Tiberi a Trajà: 14 – 117
    • D’A drià a Alexandre Sever: 117 – 235
    • De Maximí a Constantí: 235 – 315.

 *El període de la monarquia (segle VIII a. C. al segle V d. C.), és un període on les manifestacions que trobem són indistingibles de l’art etrusc.

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: