Climogrames

Un climograma és un gràfic que reflecteix el clima d’un lloc determinat.

A la gràfica figuren les temperatures (representades amb una línia roja) i les precipitacions (representades amb un rectangle blau) mitjanes de cada mes i del seu anàlisi es pot interpretar el clima al qual pertany.

Per interpretar un climograma hem de tenir en compte els aspectes bàsics següents:

  • En primer lloc s’ha d’observar si els valors totals de temperatura i precipitació són alts o baixos.
  • Després cal analitzar l’oscil·lació tèrmica, és a dir, la diferència en graus centígrads (ºC) entre el mes més càlid i el mes més fred.
  • A continuació cal valorar el ritme estacional de les precipitacions (en quina estació o estacions es concentren)
  • Finalment, cal analitzar si hi ha sequera estival. Es dóna quan la barra de les precipitacions està per baix de la línia de les temperatures.  

Per elaborar un climograma cal seguir aquests passos:

  1. L’eix horitzontal (o d’abcises) es divideix en 12 parts iguals per a cada un dels mesos. Cada lletra és la inicial del mes corresponent.
  2. Es dibuixen dos eixos verticals (o d’ordenades), un a cada extrem. A l’eix vertical de l’esquerra hi representem les temperatures en ºC , i a l’eix vertical de la dreta hi representem les precipitacions en mil·límetres (mm) o en litres per metre quadrat (l/m2). En general, l’escala de precipitacions és el doble de la de les temperatures (10ºC = 20 mm)
  3. Les temperatures es representen per punts que després s’uniran amb una ratlla roja.
  4. Les preciptacions es representen amb barres que després es pintaran de blau.

Enllaços on s’explica què és i com es fa un climograma:

p813Climogramas20082009

http://www.ite.educacion.es/w3/recursos/secundaria/sociales/geografia/climograma.html

http://www.educ.ar/educar/site/educar/como-construir-y-analizar-climogramas.html

Com fer un climograma amb Excel:

climogramaexcel

Com fer un comentari del climograma:

http://www.slideshare.net/isaacbuzo/comentario-de-un-climograma?from=ss_embed

Exercicis: ací tens un document amb dades per a fer diversos climogrames.

climogrames-dades

Finalment uns enllaços per a relitzar WebQuests:

http://platea.pntic.mec.es/~jgcarced/

http://xtec.cat/~jcarras2/web_quest/web_quest_climo/index.htm

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: